Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları - Bilgi Destesi

En Son

Çarşamba, Aralık 27, 2017

BilgiDestesi

Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları


1. Varlık felsefesinin cevap aradığı 3 adet soruyu yazınız.

- Varlık değişir mi?  - Evren sonlu mudur?  - Ölüm var mıdır?

2. Taoizmi açıklayarak neyi savunduğunu yazınız.

- Dış dünyadaki nesnelerin gerçekte var olmadığını savunan bir görüştür.Bu görüşe göre "Tao",evrendeki düzendir.

3. İdeal varlık nedir? Açıklayıp örnek veriniz.

- İnsan bilince bağlı olarak var olandır.[bilgidestesi.com](Örnek: Pi sayısı,geometrik şekiller...)

4. Herakleitos'un "Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz" sözünü açıklayınız.

- Allah insana aynı zaman,aynı mekan,aynı şartlardaki bi fırsatı sadece bir defa verir.Onu değerlendirip değerlendirmemek insanın elindedir.

5. Edmund Husserl'e göre varlığın özüne nasıl ulaşılır?

- Özü anlamanın yolu fenomenolojiyi bilmekten geçer.

6.Varlığı idea olarak kabul eden düşünürlere örnek veriniz.

- Platon,Aristoteles...

7. Farabi'nin varlık hakkındaki görüşleri nelerdir?

-Ona göre bu dünyadaki nesneler hareket etmekte,değişmektedir.Hareketlerini ilk hareket ettiriciden almaktadır.O da Tanrıdır.

8. Demokritos'un varlık hakkındaki görüşleri nelerdir?
- 2 nitelik vardır.1.si bütün her şey özünde atom ve boşluklardan oluşur.2.si kişinin öznel nitelikleri olarak ortaya çıkar.

9. Entüisyonizm ve Empirizm kavramlarını açıklayınız.

- Entüisyonizm: Bilginin sezgiyle elde edilebileceğini savunan öğretidir.
- Empirizm: Bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimlerle kazanılabileceğini öne süren görüştür.[bilgidestesi.com]

10. August Comte'un 3 hal yasasını yazınız.

- İdeolojik aşama,metafizik aşama,pozitivist aşama.

11. Felsefe ile sanatın ortak yönleri.

- Özneldirler,eleştirici ve yaratıcı zekaya ihtiyaç duyulur.Varlığı,hayatı ve insanı anlama çabasındadırlar.

12. Teknik bilginin özelliklerinden 3 tanesini yazınız.

- Nesneldir.Günlük yaşamı kolaylaştırır.Araç yapımı ve kullanımı amaçlar.

13. Gündelik bilginin özelliklerinden 3 tane yazınız.

- Deneyimlerden doğar.Algılara dayanır.Analojiktir.

14.Gerçeklik kavramını açıklayıp örnek veriniz.

-Var olan şeylerin tümüdür. Dünya,güneş vs...

15. Felsefe ile dinin farklı özelliklerinden 3 tane yazınız.

-Felsefe eleştirel,din dogmatiktir. -Felsefede insan aklı önceliklidir,dinde vahiy kaynak alınır. -Felsefede kuşku duyulur dinde duyulmaz.

16. Felsefenin ilerleme özelliğinin olup olmadığını yazarak nedenini açıklayınız.[bilgidestesi.com]

-Felsefede ilerleme söz konusu değildir.Kümülatiftir.Bilgiler yığılarak oluşur.

17. Bilimsel bilginin özelliklerinden 3 tane yazınız.

- Nesneldir. -Olgusaldır. -Evrenseldir.

18. Felsefi bilginin özelliklerinden 3 tane yazınız.

- Subjektiftir. -Eleştireldir. -Tutarlıdır.

19. Metafizik ve Materyalizm kavramlarını açıklayınız.

- Metafizik,Fizik ötesidir.Matertalizm: Evrendeki tek cevherin madde olduğunu ve bütün varlıkların maddeden türediğini öne süren görüştür.[bilgidestesi.com]

20. Materyalizme 2 düşünür yazınız.

-Thomas Hobbes,Epicurus

[bilgidestesi.com] 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder