Ankara Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - Bilgi Destesi

En Son

Cuma, Haziran 22, 2018

BilgiDestesi

Ankara Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Ankara Savaşı (1402)

Savaşın Nedenleri

- Timur'un Doğu (Çin) Seferi öncesinde batıda güçlü devlet bırakmak istememesi,
- Her iki hükümdarın da "Cihan Hakimiyeti" idealine amacına sahip olması,
- İki devletin sınır komşusu olması,
- Osmanlı topraklarına katılan Anadolu beylerinin Timur'a sığınmaları ve Timur'u, I.Bayezid'e karşı kışkırtmaları,
- Timur'dan kaçan Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ve Bağdat hükümdarı Ahmet Celayir'in Osmanlı Devleti'ne sığınmaları ve I.Bayezid'i Timur'a karşı kışkırtmaları,
- İki hükümdarın birbirine hakaret içeren mektuplar göndermesi,
- Timur'un Osmanlı topraklarına girmesi.

Bu nedenler sonucunda çıkan Ankara Savaşı'nda Osmanlı ordusundaki beylik askerlerinin ve Kara Tatarların Timur tarafına geçmesi üzerine Osmanlı Devleti savaşı kaybetmiş, Yıldırım Bayezid esir düşmüştür (1402).Savaşın Sonuçları

- Türk beyliklerinin birçoğu tekrar kurulmuş, Anadolu Türk birliği bozulmuştur.
- I.Bayezid'in oğulları arasında taht kavgası başlamış, Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir.
- Bizans'ın varlığı bir süre daha devam etmiştir.


Ankara Savaşı sonrası, Osmanlı Devleti Balkanlarda bir kısım topraklarını kaybetmişse de Balkanlarda varlığını korumayı başarmıştır.

Bu durumun nedenleri;

- Halka hoşgörülü davranılması ve yerli halkın Osmanlı yönetiminden memnun olması,
- Vergilerin adaletli şekilde toplanması ve bölgede Tımar, iskan gibi politikalar uygulanması,
- Bu döenmde Osmanlı Devleti'ne karşı bir Haçlı ittifakının kurulamamış olması,
- İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşlarının devam etmesi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder