12.Sınıf Felsefe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1- Gündelik bilginin özelliklerinden 3 tanesini yazınız.
– Yaşantılardan, deneyimlerden doğar.
– Duyuma ve algılara dayanır.
– Yaşamı kolaylaştırır, hatta olanaklı kılar.

2- Bilimsel bilginin özelliklerinden 5 tanesini yazınız.
– Objektiftir (nesneldir)
– Evrenseldir
– Bilimsel bilgi hem üretilirken hem de doğrulanırken mantık kurallarına özenle uyulur. 
– Eleştireldir.
– Genelleyicidir: Bilim tek tek olgularla değil, olgu çeşitleri ile uğraşır.
3- Felsefi bilginin özelliklerinden 5 tanesini yazınız.
-Subjektiftir.(öznel-kişiye göre)
-Eleştiricidir, eleştirilmeyi kabul eder.
-Olanın dışında, olması gerekeni-ideal olanı da arar.
-Evrensel konuları ve soruları ele alır.
-Bütünsel, birleştirici bir bilgidir
4- Felsefe ile dinin ortak noktalarından 3 tanesini yazınız.

– Her ikisi de varlık ve değer bakımından en temel olanı bulmaya çalışır.
– Evreni ve insanı
anlama ve açıklama çabası içindedirler.
– Yaşamın değeri, ahlaklılık, değerler, insaniyet vb. konuları içinde barındırır

5- Rasyonalist düşünürlere 3 örnek veriniz.
  • -SOKRATES 
  • -PLATON (Eflatun)
  • -ARİSTOTELES 
6- Felsefe ve sanatın farklı noktalarından 2 tanesini yazınız.

– Felsefe akla ve mantığa dayanarak doğruya, sanat duygu ve düşüncelere dayanarak güzele ulaşmayı amaçlar. Felsefe sezgi yolunu, sanat ise sezi yolunu kullanarak öze ulaşmaya çalışır.

7- Temellendirme ve Doğruluk kavramlarını açıklayınız.

Temellendirme: Bir düşüncenin, bir yargının, önermenin doğruluğunu gösterme, bu doğruluğun dayanaklarını gerekçelerini ortaya koymak demektir.
Doğruluk: Düşüncenin gerçekle uyuşması, yargı ve önermelerin gerçeğe uygun olmasıdır.

8- Protogoras’ın “insan her şeyin ölçüsüdür” sözünü açıklayınız.

– Her şey seviyesine göredir.İnsanında bir seviyesi vardır.Bu seviyeye göre davranmalıdır.Mesela bir insan mutluluğunu,üzüntüsünü veya da meraklılığını kendi seviyesinde koyarak hareket ettirir.Bir sınır aşılırsa insana göre çok kötü şeyler olabilir.İnsanlar çoğu zaman ön yargısını korumayarak seviyesini aşar bu ise kötü sonuca yol verir.

9- Platon’un 2’li dünya görüşünü açıklayınız.

Platon idealar evreni ve gölgeler evreni olarak sınıflandırmıştır. gölgeler evreni içinde bulunduğumuz dünyadır. ancak bu dünya gerçek değildir. gerçek olanın idealar evreni olduğunu, buradaki bilgidestesi.com varlıkların idealar dünyasının bir yansıması olduğunu söylemiştir. 

10- Farabi’ye göre doğru bilginin ölçütünü yazarak kısaca açıklayınız.

– Farabiye göre bilgiye ulaşmanın bilgidestesi.com 3 yolu vardır.
Duyular,düşünce ve akıl iledir. 

11- “Tabula Rasa” kavramını açıklayınız.
Tabula rasa veya tabula rosa John Locke’un ortaya attığı “boş levha” önermesine işaret eder. Bir empirist olan John Locke`e göre, zihnimizde doğuştan gelen bir fikir yoktur. 

12- Pozitivizm’i (olguculuk) kısaca açıklayarak savunucusunu yazınız.
– Savunucusu Auguste Comte’dir.İnsan için bilgide önemli olanın yalnızca olguları araştırmak olduğunu savunan akımdır.

13- W.James’e göre doğru bilginin ölçütünü yazarak kısaca açıklayınız.

– Ezeli ve ebedi doğrular yoktur.Doğrular,hayatımızda bizim işimize yarayan faydalı olan şeylerdir.Doğrunun değeri de bilgidestesi.com bize sağladığı faydayla ölçülür.

14- Gazaliye göre doğru bilgiye nasıl uaşılır?

– Gazâli’ye göre doğru bilginin ilk şartı şüphedir. İnsan ancak şüphelenirse bildiği şeyleri yeniden araştırır.

15- Hegel’in diyalektik kavramını açıklayınız.

Buna göre diyalektik, Mutlak Fikir‘in tez-antitez-sentez diyalektik üçlü hareketiyle gerçekleşmesi ve bunun bu şekilde anlaşılması yöntemi olarak değerlendirilir. 

16- Septisizm’e göre doğru bilgiye ulaşmak neden mümkün değildir?

– Septisizm savunucusu olan Demokritos ,bilgidestesi.com varlığın özünü atomların oluşturduğunu, bu çok küçük parçacıkların duyumlanmasının mümkün olamayacağını, dolayısıyla duyumun yanıltıcı ve yetersiz olduğunu öne sürmüştür. 

17- Bilgi Felsefesi’nin cevap aradığı 3 soru yazınız.

– Doğru bilgi mümkün müdür?
– Doğru Bilginin kaynağı ve bilgidestesi.com ölçütü nedir?
– Bilginin alanı, sınırları ve kapsamı var mıdır?

18- Bilginin tanımını yapınız.

Obje ile süje arasında var olan ilişkilere bilgi denir. Obje bilinmekte olan varlıktır, süje ise insandır.

TOLGA SOLMAZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.