Gazel (LYS EDEBİYAT- ÖZET)

-Aşk,şarap,kadın güzelliği gibi konuları ele alır.

-Beyitler halinde yazılır.

-En az 5,en fazla 15 beyitten oluşur.

aa -> İlk beyite matla denir.
ba -> ikinci beyite hüsn-ü matla denir.
ca ->
da -> Hüsnü makta denir.
ea -> Son beyite makta denir.

-Gazelin en güzel beyiti “Taç Beyit” olarak adlandırılır.

-Bir gazelde konu bütünlüğü varsa buna “yek ahenk” gazel denir.

-Bir gazelin bütün beyitleri aynı güzellikte ve değerdeyse “yek avaz” gazel denir.

-Şairin mahlası ya makta beytinde geçer ya da taç beyitte geçer.Mahlasın geçtiği beyitin adı ayrıca “Şah Beyit”tir.


Gazel Türleri

Hikemi (Hakimane) Gazel: Dini,ahlaki,öğütler içeren öğreticiliği esas alan gazellerdir.(Nabi)

Aşikhane Gazel: Aşk konulu gazellerdir.(Fuzuli)

Rindane Gazel: İçkinin güzelliklerini ve eğlenceyi konu alan gazellerdir.(Baki)

Şuhane Gazel: Kadın güzelliğini,zevki,sefayı çapkınca bir dille anlatan gazellerdir.(Nedim)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.