14. Yüzyıl Başlarında Yakındoğu,Avrupa ve Balkanların Durumu

1243 Kösedağ Savaşı esnasında Anadolu’nun politik ve sosyal vaziyeti oldukça karışmıştır. Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğollara yenilmesi neticeninde Anadolu’da Moğol hakimiyeti başlamıştır. Türkiye Selçuklu Devleti, yıkılış sürecine girerken, uçlarda Türkmen beylikleri birer birer bağımsız hale gelmişti. Bu beyliklerden biri olan Osmanlı Beyliği ise Söğüt ve Domaniç etrafında karar sürmeye başlamıştı. Osmanlı Beyliği’nin kurucuları olan Kayılar, Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’ya gelen Oğuzlar’ın 24 boyundan biriydi. ilk başta Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubat tarafından Ankara’nın batısındaki Karacadağ etrafına yerleştirilen Kayılar, daha sonra kendilerine Söğüt ve Domaniç verilince buraya yerleştiler. Böylelikle Kayılar Bizans hududundaki uç bölgesine yerleştirilmiş oluyorlardı. Kayıların başında bu süreçte sırasıyla Dündar Bey ve Ertuğrul Gazi bulunuyordu. Ancak aşiretin başına 1281 seneninde Ertuğrul Bey’in vefatı üzerine Osman Bey geçti.

Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu sırada Yakındoğu’da ve Balkanlar’da; İlhanlılar, Altınorda, Memlükler, Bizans, Bulgarlar, Sırplar, Arnavutlar, Eflak ve Boğdan Voyvodalıkları, Macar Krallığı ve çoğunlukla Macar Krallığına bağlı olan Bosna ve Hırvat krallıkları bulunuyordu. Görülüyorki bilhassa Balkanlarda kuvvetli bir merkezi devlet yoktu. Bu küçük devletler de üstünlük ele geçirmek için daimi birbirleriyle savaşıyorlardı. Balkanlarda politik birlik olmadığı gibi Katoliklerin Ortodokslarla mücadele içinde olması dini birliği de engelliyordu. Anadolu’da ise siyasi gücünü kaybetmiş Türkiye Selçuklu Devleti, bağımsız beylikler, İlhanlılar Devleti ve Trabzon Rum Imparatorluğu bulunduğu için bu bölgede de siyasi birlik ve güçlü bir merkezi devlet yoktu. Avrupa’da da bu dönemde feodalite (derebeylik) rejimi egemen olduğu için siyasi birlik yoktu. Bu dönemde bölgedeki en güçlü devlet Mukaddes Roma-Germen Imparatorluğu idi. Yeniden XIV. asırda Avrupa’nın iki ehemmiyetli devleti İngiltere ve Fransa arasında Asır Savaşları (1337 – 1453) yapılıyordu. Doğu Avrupa’da Kafkaslar ve Urallara kadar olan bölgede ise Altın Orda Devleti bulunuyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.