18.Yüzyılda Osmanlı Devletinin Genel Durumu

Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda 1699 Karlofça ve 1700 İstanbul antlaşmalarıyla kaybettiği büyük topraklarını tekrar ele geçirmek için Rusya, Venedik ve Avusturya ile çeşitli savaşlar yapmıştır.

osmanlı devleti 18.yüzıl

Bu dönemde Avrupalı devletler arasındaki çekişmelerden faydalanmaya başlayan Osmanlı Devleti, Batı’nın her alanda üstünlüğünü kabul etmiş ve bilhassa askeri alanda ıslahatlar yaparak kaybettiği toprakları geri alma siyaseti gütmüştür. Ancak bu gayretleri pek netice vermemiştir. Yeni topraklar kaybedilince dönemin sonlarına doğru mevcut topraklarını savunma politikasına yönelmiştir.

Daha önceki gücüne yine erişmek için Batılı manada ıslahat çalışmalarını başlatan Osmanlı Devleti, Batı’nın gerisinde kaldığını kabul etmiştir. Ancak Batı’nın Osmanlı karşısındaki üstünlüğü bu dönemde başlayan Endüstri devrimi ile iyice pekişmiştir. Böylelikle Osmanlı Devleti büyük devlet olma özelliğini yitirecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.