1840 Londra Konferansı Nedir? Maddeleri ve Önemi

1840 Londra Konferansı

Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Fransa’ya güvenerek 1839’da bağımsızlığını ilan etmiş, Nizip Savaşı’nda Osmanlı ordusunu yenmiştir. Bu durum, Hünkar iskelesi Antlaşması gereğince, Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne yardım göndermesine imkan sağlamıştır. İngiltere bunu engellemek ve Mısır Sorunu’nu çözümlemek için Avrupalı devletlerin katılacağı uluslararası bir konferans toplanmasını sağlamıştır.

Fransa’nın katılmadığı 1840 Londra Konferansı’na İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya ve Osmanlı Devleti katılmıştır.

Antlaşmanın Maddeleri

– Mısır valiliği, babadan oğula geçmesi kaydı ile Mehmet Ali Paşa ve oğullarına verilecek, 
– Adana ile Suriye valilikleri Mehmet Ali Paşa ile İbrahim Paşa’dan geri alınacak,
– Mısır’da vergiler Osmanlı yönetimi adına toplanacaktır ve dörtte biri ise İstanbul’a gönderilecektir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Fransa’ya güvenerek antlaşmayı tanımak istememiş, İngiliz ve Osmanlı donanmalarının Mısır’ı ablukaya alması üzerine antlaşmayı kabullenmek zorunda kalmıştır.

Antlaşmanın Önemi

– “Mısır Sorunu” kesin olarak çözümlenmiş, Mısır Valiliği özerk bir duruma gelmiştir. 
– İngiltere, Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını korumayı başarmıştır. 
– Rusya’nın Boğazlar üzerinde yeni ayrıcalıklar kazanması önlenmiştir.
– Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü tek başına koruyamayacağının görülmesi Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmasını kolaylaştırmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.