2018 YGS KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

2018 YGS’de Hangi Dersten Kaç Soru Çıkacak?

İşte sorunuzun cevabı;

Türkçe: 40
Tarih: 15
Coğrafya: 12
Felsefe: 8
Din Kültürü: 5
Matematik: 32
Geometri: 8
Fizik: 14
Kimya: 13
Biyoloji: 13 şeklinde olacaktır.

2018 YGS Türkçe Konuları

Toplamda 40 soru sorulan Türkçe dersi pek zor değil. 2018 YGS’ye hazırlanan adaylar Sözel, Eşit Ağırlık ve Sayısal olmak üzere 3 bölüme ayrılmaktadırlar. Türkçe testi bu 3 bölüm içinde önem arz etmektedir.  Dil bilgisi sadece konuyu çalışıp, soru çözmekle halledilebilir. YGS’de ortalama olarak 32 soru paragraf çıkmakta.
2018 YGS Türkçe konuları ise şu şekilde olacaktır;
1- Paragraf
2- Cümle Anlamı
3- Sözcük Anlamı
4- Dil Bilgisi (Karma)
5- Noktalama İşaretleri
6- Ses Bilgisi
7- Yazım Kuralları
8- Anlatım Bozukluğu

2018 YGS Matematik Konuları

1- Temel Kavramlar
2- Bölme- Bölünebilme
3- Obeb-Okek
4- Rasyonel Sayılar
5- Basit Eşitsizlikler
6- Mutlak Değer
7- Üslü Sayılar
8- Köklü Sayılar
9- Çarpanlara Ayırma
10- Oran Orantı
11- Denklem Çözme
12- Problemler
13- Kümeler
14- Fonksiyonlar
15- Permütasyon-Kombinasyon-Binom
16- Olasılık
17- İstatistik
18- 2. Dereceden Denklemler
19- Karmaşık Sayılar
20- Parabol
21- Polinomlar

2018 YGS Geometri Konuları

1- Doğruda ve Üçgende Açılar
2- Dik ve Özel Üçgenler
3- Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
4- İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
5- Üçgende Alanlar
6- Üçgende Açıortay Bağıntıları
7- Üçgende Kenarortay Bağıntıları
8- Üçgende Eşlik ve Benzerlik
9- Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
10- Çokgenler
11- Dörtgenler
12- Yamuk
13- Paralelkenar
14- Eşkenar Dörtgen- Deltoid
15- Dikdörtgen
16- Çemberde Açılar
17- Çemberde Uzunluk
18- Daire
19- Prizmalar
20- Piramitler
21- Küre
22- Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
23- Vektörler-1
24- Doğrunun Analitiği

2018 YGS Tarih Konuları

2018 YGS’nin en nankör dersi diye rahatlıkla söyleyebilirim. Öyle bir ders ki uzun zaman çalışırsınız, çalışırsınız, çalışırsınız ama tekrar etmeden araya uzun süre koyarsanız; bilgiler unutulur gider…  Bunun dışında tarih dersini yazarak, ardından yazdıklarınızı tekrar edip soru çözerek 15’te 15 yapabilirsiniz
1- İlk Çağ Medeniyetleri
2- İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
3- İslam Tarihi ve Uygarlığı
4- Türkiye Tarihi
5- Beylikten Devlete (Osmanlı Tarihi)
6- En Uzun Yüzyıl (Osmanlı Tarihi)
7- 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
8- Yakınçağda Avrupa
9- Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
10- Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
11- Atatürk İlke ve İnkılapları
12- Mondros Antlaşması ve Sonrası
13- Amasya Genelgesi
14- Erzurum ve Sivas Kongreleri
15- Son Osmanlı Mebusan Meclisi
16- Misak-ı Milli, İstanbul’un İşgali
17- I.TBMM Dönemi ve Ayaklanmalar
18- Sevr Antlaşması
19- Lozan Antlaşması
20- Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
21- Jeopolitik Konum
22- Atatürk Devrimleri
23- Türk Dış Politikası

2018 YGS Coğrafya Konuları

2018 YGS’de 12 tane coğrafya sorusu sorulacak.
Coğrafya: biraz mantık, biraz ezber demektir! Konuları video’dan izlemenizi tavsiye ederim. Videoları izlerken küçük notlar da alırsanız, coğrafyayı hal edersiniz. 2018 YGS Coğrafya Konuları;
2-Dünyanın Şekli ve Hareketleri1-Harita Bilgisi
3-İklim Bilgisi
4- Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri
5- Yer’in Şekillenmesi
6- İç ve Dış Kuvvetler
7- Toprak Tipleri
8- Nüfus
9-Ortak Payda: Bölge
10- Ulaşım Yolları
11- Çevre ve İnsan
12- Doğal Afetler

2018 YGS Felsefe Konuları

Felsefe dersi pek bilinmese de Türkiye’de matematikten sonra ortalaması en düşük olan derstir. Dikkat edildiğinde ÖSYM son 3 yıldır akım-filozof bağlantısı üzerine soru sormaktadır. Sonuç olarak sizler hangi filozof hangi akımda ve akımların anlamlarını iyice öğrenip, bol soru çözmelisiniz.
2018 YGS Felsefe Konuları;
1- Felsefe’nin Alanı
2- Bilgi Felsefesi
3- Bilim Felsefesi
4- Varlık Felsefesi
5- Ahlak Felsefesi
6- Siyaset Felsefesi
7- Sanat Felsefesi
8- Din Felsefesi

2018 YGS Din Kültürü Konuları

ÖSYM Son yıllarda Din Kültürü sorularını pek zorlamaya başladı. 2016 YGS Sınavında 5 sorudan 4’ü kavram-anlam bilgisi üzerineydi. Din Kültürü testinden 5’te 5 yapmak istiyorsanız; dini kavramlara hakim olmalısınız.
2018 YGS Din Kültürü Konuları;
1- Kuran-ı Kerim’in Anlaşılması ve Yorumu
2- İncil ve Kuran-ı Kerim’in Ortak Noktaları
3- Alevilik ve Bektaşilik

2018 YGS Fizik Konuları

1.Fiziğin Teknolojide ki Uygulamaları
2.Fiziğin Doğa
3.Vektörler
4.Denge ve Moment (Tork)
5.Ağırlık ve Kütle Merkezi
yapabilirsiniz.
7.Kütle – Hacim – Öz kütle
8.Kohezyon – Adezyon
9.Sıvıların Kaldırma Kuvveti
10.Katı, Sıvı ve Gaz Basıncı
11.Isı ve Sıcaklık
12.Hareket – Bağıl Hareket
13.Newton’un Hareket Yasaları (Dinamik)
14.İş – Güç – Enerji
15.Düz Ayna
16.Işık ve Gölge Olayları
17.Küresel Aynalar
18.Işığın Kırılması
19.Mercekler
20.Elektrostatik (Coulomb Kuvveti)
21.Elektrik Akımı ve Devreler
22.Manyetizma ve Transformatörler
23.Dalgalar
24.Güneş Sistemi ve Uzay

2018 YGS Kimya Konuları

1- Kimya Bilimi
2- Atom ve Yapısı
3- Periyodik Sistem
4- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
5- Asitler-Bazlaar ve Tuzlar
6- Bileşikler
7- Kimyasal Tepkimeler
8- Kimyanın Temel Yasaları
9- Maddenin Halleri
10- Karışımlar
11- Endüstride ve Canlılarda Enerji
12- Kimya Her Yerde

2018 YGS Biyoloji Konuları

1- Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
2- Organik Bileşikler
3- Hücre
4- Madde Geçişleri
5- DNA-RNA
6- Protein Sentezi
7- Enzimler
8- Canlıların Sınıflandırılması
9- Ekoloji
10- Hücre Bölünmeleri
11- Eşeysiz-Eşeyli Üreme
12- İnsanda üreme ve Gelişme
13- Mendel Genetiği
14- Kan Grupları
15- Cinsiyete Bağlı Kalıtım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.