Türklerin İslam Dünyası’ndaki Faaliyetleri Nelerdir?

tarafından
50
Türklerin İslam Dünyası’ndaki Faaliyetleri Nelerdir?

Türklerin İslam Dünyası’ndaki Faaliyetleri

– İslamiyet geniş alanlara yayılmıştır.( Pakistan, Afganistan, Hindistan, Bangladeş, Anadolu ve Balkanlara İslamiyet Türkler vasıtasıyla yayılmıştır.)
– İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenerek İslam dünyasını  Haçlı saldırılarına karşı korumuşlardır.
– Halifeliği koruyarak devam ettirmişlerdir.
– Dağınık haldeki Müslümanları bir araya getirmiş ve İslam dünyasında birliği sağlamışlardır.
– İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmuşlardır.