Ekümenik Nedir? Ne Anlama Gelmektedir?

tarafından
141
Ekümenik Nedir? Ne Anlama Gelmektedir?

Ekümeniklik, günümüzde genellikle, daha büyük bir dinî birliği ya da dinlerarası iş birliğini sağlama amacını güden girişimleri ifade eder.

Ortodoks Kilisesi’nin ekümeniklik hakkı ile ilgili yaşanan tartışmalar Lozan Sulh Anlaşması’na kadar uzanmaktadır.

Tartışmaların odağında ise Rum Kilisesi’nin ‘ekümeniklik’ ünvanını kazanması sorası kilisenin Vatikan gibi bağımszılık kazanma gayretine girebileceği iddiaları.

Diğer yandan ekümenikliğin politik değil sadece dini bir birleştiriciliği dile getirdiği de öne sürülüyor. Fener Rum Patrikhanesi’nin ekümenik olmasını başta Yunanistan olmak üzere çeşitli AB ülkeleri de desteklerken ülkemizdeki patrikhane böyle bir ünvana sahip değildir.