1.Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları

tarafından
243
1.Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları
 • Birinci Dünya Savaşından İngiltere en güçlü devlet olarak çıkmıştır. Almanya’nın rekabetinden kurtulmuş, Rusya da etkisiz hale geldiği için Avrupa siyasetinin bir numaralı devleti olmuştur.
 • Dünyada milliyetçilik düşünceleri güç kazanmış ve milli devletler ortaya çıkmıştır.
 • Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu,Rus Çarlığı,Alman İmparatorluğu yıkılmış;
  Çekoslavakya,Avusturya,Macaristan,Polonya, Litvanya, Estonya,Ukrayna, Estonya,Yugoslavya ve Türkiye gibi yeni devletler kurulmuştur.
 • Orta Doğu ve Avrupa’nın siyasi haritası yeniden çizilmiştir.
 • Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti( Cemiyet-i Akvam) kurulmuştur.
 • Sömürgecilik yerini mandaya ve himayeye bırakmış İtilaf devletleri, egemenliklerini korumak istediği topraklara himayeci devletler olarak sahip olmuşlardır.
 • 1.Dünya Savaşında 10 Milyon yakın insan ölmüştür.
 • ABD’nin 1.Dünya Savaşı’na katılışı ve Avrupa’ya asker sevkiyatı Amerika’nın Monroe Doktrini’nden ilk ayrılışıdır. Savaştan sonra Amerika tekrar Monroe Doktrini’ne dönmüş ve Avrupa ile ilgisini kesmiştir.
 • Savaşta ilk kez kimyasal silahlar,tanklar ve denizaltılar kullanılmıştır.
 • Hava saldırılarıyla sivil alanlarda hedef haline gelmesi üzerine, Sivil Savunma Teşkilatları kurulmaya başlamıştır.
 • Savaş sonucunda imzalanan eşitlik ilkesine aykırı, ağır şartlar taşıyan antlaşmalar dünya barışını sağlayamamış, yeni bir dünya savaşının çıkmasına ortam hazırlamıştır.