Aranan Kelime
" osmanlı "

Osmanlı Toplumunun Etnik Yapısı Nasıldı? Hangi Milletler Vardı?

Osmanlı Toplumunun Etnik Yapısı Nasıldı? Hangi Milletler Vardı?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Osmanlı Devleti’nin ilk yılları zamanında nüfusun en büyük bölümünü Türkler oluşturuyordu. Fetihler sonucunda toprakların genişlemesiyle birlikte Rumlar, Sırplar, Bulgarlar, Romenler, Slavlar, Ermeniler, Araplar ve Arnavutlar Osmanlı toplumu içerisinde yer almışlardır....

18.Yüzyılda Osmanlı Devletinin Genel Durumu

18.Yüzyılda Osmanlı Devletinin Genel Durumu

Bu yazı sabitlenmiştir.

Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda 1699 Karlofça ve 1700 İstanbul antlaşmalarıyla kaybettiği büyük topraklarını tekrar ele geçirmek için Rusya, Venedik ve Avusturya ile çeşitli savaşlar yapmıştır. Bu dönemde Avrupalı devletler arasındaki...

Osmanlı- Rus ve Avusturya Savaşları

Osmanlı- Rus ve Avusturya Savaşları

Bu yazı sabitlenmiştir.

1736 – 1739 seneleri arasında yapılan savaşın nedenleri şunlardır: Rusların Azak kalesini işgal etmeleri Rusların Lehistan’ın iç işlerine karışması Rusya ile Avusturya’nın anlaşarak Osmanlı Devleti’ne karşı saldırıya geçmesi Rusya’nın Ortodoks...

Osmanlı’da köprü geçişlerinden ücet alınıyor muydu?

Osmanlı’da köprü geçişlerinden ücet alınıyor muydu?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Günümüzde,haberlerde ve sosyal hayatta çok konuşulan “Köprü Geçiş Ücreti” konusu bir türlü bitmek bilmiyor.Bu konuda halkın çoğu kısmı,devletin köprü geçişlerinden aldığı ücretten şikayetçi.Çünkü alının köprü geçiş ücretleri yüksek miktarda olabiliyor...

Osmanlı Ekonomisinin Hedefleri

Osmanlı Ekonomisinin Hedefleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

OSMANLI EKONOMİSİNİN HEDEFLERİ İaşecilik: Ekonominin temeli,halkın beslenme ihtiyacının karşılanmasına dayanırdı.Bunun için toprakların ekilip biçilmesi üretimde istikrarın sağlanması temel hedeftir. Gelenekselcilik: Tımar,Lonca gibi Osmanlı Ekomomisinin temel unsurları Selçuklular döneminin devamıdır.Ekonomik faaliyetler...