Ahmet Mithat Efendi (Yazı Makinesi) [Özet]

Ahmet Mithat Efendi (Yazı Makinesi)

1)  Halk yazarı,ansiklopedik yazar ya da Hece-i Evvel (İlk Öğretmen) olarak tanınır.

2) Halk için roman anlayışını benimsemiştir.

3) “Sanat toplum içindir.” anlayışını benimser.

4) Romanları teknik yönden kusurludur.Romanın akışını keserek ansiklopedik bilgiler verir.Kahramanları arasında taraf tutar.

5) Her eserinin sonunda “kıssadan hisse” vardır

6) Şiir dışında birçok türde eser vermiştir.

7) Kölelik,cariyelik,yanlış batılılaşma,görücü usulü evlilik,kızların eğitimi gibi konuları işlemiştir.

8) Edebi kişiliğiyle Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’a örnek olmuştur.

9) “Dekadanlar” adlı makalesinde Servetifünun’cuları geri kalmışlıkla suçlamıştır.

Eserleri

Romanları: Felatun Bey ile Rakım Efendi,Hasan Mellah,Hüseyin Fellah,Henüz 17 Yaşında,Yeryüzünde Bir Melek,Yeniçeriler,Dünyaya İkinci Geliş,Paris’te Bir Türk,Jön Türk


Hikayeleri: Kıssadan Hisse,Letaif-i Rivayat


Anıları: Menfah

Tiyatroları: Çerkes Özdenler,Eyvah,Açıkbaş,Çengi

Gazeteleri: Devir,Bedir,Hakikat (Tercüman-ı Hakikat)

Gezi Yazıları: Avrupa’da Bir Cevelan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.