Ankara Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Ankara Savaşı (1402)

Savaşın Nedenleri

– Timur’un Doğu (Çin) Seferi öncesinde batıda güçlü devlet bırakmak istememesi,
– Her iki hükümdarın da “Cihan Hakimiyeti” idealine amacına sahip olması,
– İki devletin sınır komşusu olması,
– Osmanlı topraklarına katılan Anadolu beylerinin Timur’a sığınmaları ve Timur’u, I.Bayezid’e karşı kışkırtmaları,
– Timur’dan kaçan Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ve Bağdat hükümdarı Ahmet Celayir’in Osmanlı Devleti’ne sığınmaları ve I.Bayezid’i Timur’a karşı kışkırtmaları,
– İki hükümdarın birbirine hakaret içeren mektuplar göndermesi,
– Timur’un Osmanlı topraklarına girmesi.

Bu nedenler sonucunda çıkan Ankara Savaşı’nda Osmanlı ordusundaki beylik askerlerinin ve Kara Tatarların Timur tarafına geçmesi üzerine Osmanlı Devleti savaşı kaybetmiş, Yıldırım Bayezid esir düşmüştür (1402).

Savaşın Sonuçları

– Türk beyliklerinin birçoğu tekrar kurulmuş, Anadolu Türk birliği bozulmuştur.
– I.Bayezid’in oğulları arasında taht kavgası başlamış, Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir.
– Bizans’ın varlığı bir süre daha devam etmiştir.


Ankara Savaşı sonrası, Osmanlı Devleti Balkanlarda bir kısım topraklarını kaybetmişse de Balkanlarda varlığını korumayı başarmıştır.

Bu durumun nedenleri;

– Halka hoşgörülü davranılması ve yerli halkın Osmanlı yönetiminden memnun olması,
– Vergilerin adaletli şekilde toplanması ve bölgede Tımar, iskan gibi politikalar uygulanması,
– Bu döenmde Osmanlı Devleti’ne karşı bir Haçlı ittifakının kurulamamış olması,
– İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşlarının devam etmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.