Büyük Hun Devleti | KISACA

BÜYÜK HUN DEVLETİ (M.Ö. IV. yüzyil – M.S.216) 

Büyük Hun Devleti, Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti ve İlk çağ’da kurulan tek Türk devletidir. Otüken merkez olmak üzere Orhun ve Selenga ırmakları yakınlarında kurulmuştur.

 Bilinen ilk hükümdarları Teoman’dan sonra devletin başına oğlu Mete geçmiştir(M.Ö. 209). Mete Han Orta Asya’da yaşayan bütün Türk boyları ile başta Moğollar olmak üzere diğer kavimleri de hakimiyeti altına almıştır. Böylelikle Hunlar tarihte ilk defa bütün Türkleri bir bayrak altında toplayan devlet olmuştur. 

Mete’nin kurduğu devlet ve ordu teşkilatı daha sonra kurulan bütün Türk devletlerine örnek olmuştur. 

Türklerle Çinliler arasındaki mücadelelerin en önemli nedeni İpek Yolu’na hakim olmaktır. Çin’in yıkıcı faaliyetleri sonucunda  M.Ö (Milattan Önce) 58.yılda Hunlar,Çinlilerin  karşısındaki üstünlük durumunu yitirdiler.Çinliler İpek Yolu’nun egemenliğini ele geçirmişlerdir. 

Asya Hun Devleti ,Milattan Önce 58’de Batı ve Güney Hunları olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Hunları M.Ö. 36’da Çin hakimiyetine girmiştir. Güney Hunlar ise tekrar kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmışlardır (48). Güney Hunları Çin hakimiyetine girmiş, Sienpilerin saldırıları sonucunda zayıflayan Kuzey Hunların ise başka bir milletin egemenliği altına girmek istememişler ve batıya göç etmişlerdir. Böylece Avrupa’ya kadar göç eden Hunlar, Kavimler Göçü‘ne neden olmuşlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.