Durum Zarfı ( Hal Belirteci) Nedir? Durum Zarfı Örnekleri ve Soruları

Durum Zarfı Nedir?

Durum (Hal) Belirteci, Eylemleri durum yönünden belirten sözcüklerdir. Eyleme sorulan “Nasıl?” sorusunun cevabıdır.

Durum Zarfı (Hal Belirteci) Örnekleri

Annesine gizlice bir şeyler söyledi.
Bu cümlede gizlice sözcüğü söylemek eyleminin nasıl yapıldığını belirttiğinden durum belirtecidir.

Güneş yavaş yavaş kayboldu.

Babam bana öyle söyledi.

Böyle konuşursan gücenirim.

Ünlü şair üzgün görünüyordu.

Çocuklar güle oynaya evlerine gidiyor.

Konuk sanatçı ayakta alkışlandı.

Durum Zarfı Çıkmış Soru ve Çözümü (1995-ÖSS)

Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını “durum” bakımından tamamlayan bir sözcük vardır?

A) Anlatılanları sessizce dinliyorduk.
B) Öğleyin bize geleceğini söylüyor.
C) Kimlik kartını cüzdanına yerleştirdi.
D) Bu yıl Ege kıyılarını gezmek istiyoruz.
E) Aşırı sıcaklardan çamların çoğu kurudu.

Açıklama: A seçeneğindeki “sessizce” sözcüğü dinliyorduk” eylemine sorulan “nasıl” sorusuna cevap vermektedir. “Sessizce sözcüğü burada “durum belirteci” görevinde kullanılmıştır. Cevap A seçeneğidir.

Siz de yorumlarda durum zarfına örnek verebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.