Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

1. Varlık felsefesinin cevap aradığı 3 adet soruyu yazınız.

– Varlık değişir mi?  – Evren sonlu mudur?  – Ölüm var mıdır?

2. Taoizmi açıklayarak neyi savunduğunu yazınız.

– Dış dünyadaki nesnelerin gerçekte var olmadığını savunan bir görüştür.Bu görüşe göre “Tao”,evrendeki düzendir.

3. İdeal varlık nedir? Açıklayıp örnek veriniz.

– İnsan bilince bağlı olarak var olandır.[bilgidestesi.com](Örnek: Pi sayısı,geometrik şekiller…)

4. Herakleitos’un “Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz” sözünü açıklayınız.

– Allah insana aynı zaman,aynı mekan,aynı şartlardaki bi fırsatı sadece bir defa verir.Onu değerlendirip değerlendirmemek insanın elindedir.

5. Edmund Husserl’e göre varlığın özüne nasıl ulaşılır?

– Özü anlamanın yolu fenomenolojiyi bilmekten geçer.

6.Varlığı idea olarak kabul eden düşünürlere örnek veriniz.

– Platon,Aristoteles…

7. Farabi’nin varlık hakkındaki görüşleri nelerdir?

-Ona göre bu dünyadaki nesneler hareket etmekte,değişmektedir.Hareketlerini ilk hareket ettiriciden almaktadır.O da Tanrıdır.

8. Demokritos’un varlık hakkındaki görüşleri nelerdir?
– 2 nitelik vardır.1.si bütün her şey özünde atom ve boşluklardan oluşur.2.si kişinin öznel nitelikleri olarak ortaya çıkar.

9. Entüisyonizm ve Empirizm kavramlarını açıklayınız.

Entüisyonizm: Bilginin sezgiyle elde edilebileceğini savunan öğretidir.
Empirizm: Bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimlerle kazanılabileceğini öne süren görüştür.[bilgidestesi.com]

10. August Comte’un 3 hal yasasını yazınız.

– İdeolojik aşama,metafizik aşama,pozitivist aşama.

11. Felsefe ile sanatın ortak yönleri.

– Özneldirler,eleştirici ve yaratıcı zekaya ihtiyaç duyulur.Varlığı,hayatı ve insanı anlama çabasındadırlar.

12. Teknik bilginin özelliklerinden 3 tanesini yazınız.

– Nesneldir.Günlük yaşamı kolaylaştırır.Araç yapımı ve kullanımı amaçlar.

13. Gündelik bilginin özelliklerinden 3 tane yazınız.

– Deneyimlerden doğar.Algılara dayanır.Analojiktir.

14.Gerçeklik kavramını açıklayıp örnek veriniz.

-Var olan şeylerin tümüdür. Dünya,güneş vs…

15. Felsefe ile dinin farklı özelliklerinden 3 tane yazınız.

-Felsefe eleştirel,din dogmatiktir. -Felsefede insan aklı önceliklidir,dinde vahiy kaynak alınır. -Felsefede kuşku duyulur dinde duyulmaz.

16. Felsefenin ilerleme özelliğinin olup olmadığını yazarak nedenini açıklayınız.[bilgidestesi.com]

-Felsefede ilerleme söz konusu değildir.Kümülatiftir.Bilgiler yığılarak oluşur.

17. Bilimsel bilginin özelliklerinden 3 tane yazınız.

– Nesneldir. -Olgusaldır. -Evrenseldir.

18. Felsefi bilginin özelliklerinden 3 tane yazınız.

– Subjektiftir. -Eleştireldir. -Tutarlıdır.

19. Metafizik ve Materyalizm kavramlarını açıklayınız.

– Metafizik,Fizik ötesidir.Matertalizm: Evrendeki tek cevherin madde olduğunu ve bütün varlıkların maddeden türediğini öne süren görüştür.[bilgidestesi.com]

20. Materyalizme 2 düşünür yazınız.

-Thomas Hobbes,Epicurus

[bilgidestesi.com] 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.