Göçün Mekansal Etkileri Nelerdir? Göçün Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Göçün Mekansal Etkileri

Göç,siyasi, toplumsal ya da ekonomik sebepler yüzünden şahısların  veya toplulukların bulundukları,yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine veya başka bir ülkeye gitmesidir.

Göçün Olumsuz Etkileri 

– Hızlı artan nüfusla birlikte trafik sorunları ortaya çıkar. 

– Kırsal kesimden yapılan aşırı göç gecekondulaşmaya ve çevre sorunlarına sebep olur. 

– Fabrikalar yerleşim alanları içinde kalır. 

– Şehirde taşıt sayısının artması ve kömür kullanımının artması hava kirliliğine sebep olur. 

– Yerleşime uygun olmayan dere yataklarının yerleşim yeri olarak kullanılması sonucunda, sellenme ile can ve mal kayıpları artar.

– Hızlı göç, ormanların tahrip edilmesi ve buralarda yapılaşmaya neden olur.

Göçün Olumlu Etkileri 

– Göçler kültürel çeşitliliğe neden olur. 

– Göç alan yerlerde iş alanları artar ve çeşitlenir.


Bu yazımızda hangi sorulara cevap verdik?

-Göç nedir?,
-Göçün mekansal etkileri nelerdir?,
-Göçün olumsuz ve olumlu yanları nelerdir?,
-Hızlı göç neye neden olur?.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.