Hızlı Nüfus Artışının Olumlu ve Olumsuz Sonuçları

Hızlı Nüfus Artışının Olumlu Sonuçları

-Mal ve hizmete talep artar.

-Piyasa genişler ve yeni yatırım sahaları ortaya çıkar.

-Yeni endüstri kolları ortaya çıkar. Böylece ekonomik çeşitlilik artar.

-Vergi gelirleri artar.

-Savaş anında hazır asker kaynağını oluşturur.

-İşçi ücretleri azalır. Böylece üretim maliyetleri düşer.

Hızlı Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları

-Kalkınma hızını yavaşlatır.

-İşsizlik artar.

-Tüketim artar.

-Kişi başına düşen milli gelir azalır.

-Gayrisafi milli hasila (GSMH) azalır.

-Şehirleşme hızı artar.

-İç ve dış göçler artar.

-Konut sıkıntısı artar.

-Demografik yatırımlar (nüfusa yapılan yatırımlar; yol su, elektrik, konut, hastane, okul gibi) artar.

-Fosil yakıtlar daha fazla ve çabuk tüketilir.

-Bağımlı nüfus (geçimini kendi başına sağlayamayan nüfus) artar.

-Tüketici nüfus çoğalır.

-Belediye hizmetleri zor hale gelir.

-İhracat azalır, ithalat artar.

-Geçim sıkıntısı artar.

-Sosyal ve ekonomik sorunlar ortaya çıkar.

-Temel tüketim mallarının fiyatları artar.

-Enflasyon artar.

-Doğal kaynakların tüketim hızı artar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.