Hüseyin Cahit Yalçın Edebi Kişiliği ve Eserleri [ÖZET]

Hüseyin Cahit Yalçın (1875-1957)

1)  Servetifünun edebiyatında eleştirileriyle tanınmıştır.Servetifünunculara yönelik eleştirilere karşılık vermiş,eski edebiyata karşı yeniyi savunmuştur.

2) Gazetecili yönü de olan yazar “Tanim” gazetesini çıkarmıştır.

3) Ahmet Mithat’ın etkisiyle romancılığa başlamış,hikayeler de yazmıştır.Hikayeleri teknik yönden güçlü değildir.

4) Realizm akımını benimseyen sanatçı edebiyatın temel amacının sanat olduğunu savunmuştur.

5) Kaleme aldığı “Edebiyat ve Hukuk” makalesinde Fransız İhtilalini övdüğü gerekçesiyle Servetifünun dergisi kapatılmış ve Servetifünun topluluğu da dağılmıştır.

Hüseyin Cahit Yalçın’ın Eserleri
Roman: Hayal İçinde,Nadide

Öykü: Hayat-i Muhayyel,Niçin Aldatırlarmış?,Hayat-ı Hakikiye Sahneleri.

Eleştiri: Kavgalarım

Anı(Hatıra): Edebi Hatıralar,Siyasi Hatıralar

( NOT: Oğlumun Kütüphanesi: Çeşitli bilimsel çevirilerden oluşan eseridir. )


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.