İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir Özellikleri ve Temsilcileri

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980)

Bu dönem Şairleri kendilerini toplumun sözcüsü kabul etmişlerdir. Şiirlerini ideolojik bir çizgiye çekmişler, yalnızlık, bunalım, sıkıntı yerine, geleceğe inanç, direnme, ümit gibi temalar etrafında şiirlerini kaleme almışlardır. Şiirler sloganlaşmış, o dönem şairleri arasında hapse girme bir ayrıcalık halini almıştır. Evrensel sorunlar karşısında şiiri bir araç olarak görmüşler, mücadelede toplumun sözcülüğünü yapmış ve yerleşik düzene başkaldırmışlardır.

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir’in Özellikleri

  • Sanata, estetik kaygılardan çok, ideolojik ve düşünsel işlev doğrultusunda yaklaşılmıştır.
  • Yerleşik düzen eleştirilmiş, sınıf anlayışı, halk ve işçi sınıfı, kadın, kadın hakları, kentleşme, kentleşme sorunları temaları işlenmiştir.
  • İnsana ve doğaya yer verilmiş, diyalektiğe (gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmayı sağlayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi) girilmiştir.
  • Şiir dili ve söyleyişinde aşırılıklardan kaçınılarak uzak çağrışımlara yer verilmemiş; açık bir anlatıma yönelinmiştir.
  • Geleneksel söyleyişten yararlanılmaya çalışılmıştır.

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir Temsilcileri

İsmet Özel
Ataol Behramoğlu
Süreyya Berfe
Nihat Behram
Refik Durbaş
Ahmet Oktay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.