İlk Türk Devletlerinde Ekonomi

Bu dönemde Türkler göçebe olduklarından,ekonomi de büyük ölçüde hayvancılığa dayalı idi.Yeme,içme ve giyim alışkanlıkları,büyük ölçüde hayvanlardan elde ettikleri ürünlerden oluşurdu.Sınırlı ölçüde tarım yaparlardı.Bu yüzden tarla,ekim,saban ve benzeri kelimeler eski dönemlerin Türkçe’sinde kullanılmıştır.Özellikle Uygurların döneminde sulu tarım yapılmıştır.Bunun için açılan su kanallarının kalıntıları günümüze kadar ulaşmıştır.Benzeri faaliyetleri Göktürkler de yapmıştır.Kapgan Kağan,Çin ile yaptığı barış antlaşmasında 1250 ton tohumluk buğday getirterek tarım faaliyetlerini geliştirmeye çalışmıştır.

İlk Türk devletlerinde vergi düzenlemesi de yapıldı.Göktürklerde vergi görevlisi olan Tudun,Uygurlarda ise Ağıcı diye adlandırıldı.Vergi ödemek devlete sadakatin de icabı sayılırdı.


Madencilik,bu dönemde Türklerin faaliyetlerinden birisidir.Ergenekon destanı ve benzeri destanlarda da görüldüğü gibi demircilik yaygın bir işti.Bu tür madenleri işleyerek ihtiyaçları olan silahları yaparlardı.Asya ile Avrupa arasındaki iki önemli ticaret yolundan birisi olan İpek Yolu Türkistan’dan geçtiğinden; bu yolu denetim altında tutmak ve buradan vergi toplamak için sık sık savaşlar yapılırdı.

İsterseniz Aşağıdaki Videolu Anlatımımızı İzleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.