İskan Siyaseti’nin Amaçları Nelerdir?

İskan Siyaseti’nin Amaçları

– Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlama,
– Fetihlerin kalıcı olmasını sağlama,
– Fethedilen yerlerin siyasi, askeri ve sosyal yönden güvenliğini sağlama, 
– Doğudan gelen Türkmenleri boş arazilere yerleştirerek tarımsal üretimi artırma, 
– Göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirerek bunların yerleşik halka zarar vermelerini önleme, 
– Fethedilen yerlerde sorun çıkarma ihtimali olan ailelerin, Anadolu’ya göç ettirilmesini sağlayarak sosyal karışıklık çıkma ihtimalini azaltmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.