Kaside Türleri Özet (LYS)

Kaside Türleri:


1- Tevhid: Allah’ın varlığını, birliğini konu edinen kasidelerdir.

2- Münacaat: Allah’a yakarışı konu edinen kasidelerdir.

3- Naat: Hz.Peygambere övgü içeren kasidelerdir.

4- Methiye: Din ve Devlet büyüklerinin övüldüğü kasidelerdir.

5- Hiciv (Hicviye): Eleştiri amacıyla yazılan kasidelerdir.

6- Miraciye: Hz.Peygamber’in miraca yükselişi anlatılır.

7-Mevlid: Hz.Peygamberin doğumu anlatılır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.