Kavimler Göçü Nedir? Sonuçları Nelerdir? | KISACA

Kavimler Göçü (375) 

Hunlar, Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra (IV. yüzyıl) büyük kitleler halinde batıya göç etmişlerdir. Türkler’in Hazar’ın ve Karadeniz’in kuzeyinden Volga ırmağını aşarak Doğu Avrupa içlerinde ilerlemesi ile bu bölgede yaşamlarını sürdüren Ostrogotlar, Vizigotlar ve Vandallar daha batıya göç ederek Roma İmparatorluğu sınırlarına girmek zorunda kalmışlardır. İşte bu büyük göç hareketine “Kavimler Göçü” denir.

Kavimler Göçü’nün Sonuçları 

–  Göç eden kavimlerin yerli halk ile kaynaşmasıyla günümüz Avrupası’nin etnik yapısı oluşmuştur. 
–  Avrupa’da yüzyıl kadar süren karışıklıklar yaşanmıştır.
–  Roma İmparatorluğu Doğu (Bizans) ve Batı (Roma) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 476’da ise Batı Roma yıkılmıştır. 
– İlk çağ sona ermiş ve Orta çağ başlamıştır. Roma dışındaki topluluklar arasında Hristiyanlık yayılmıştır.
–  Feodalite (Derebeylik) rejiminin temelleri atılmıştır. 
–  Temsilcisi Hunlar olan  Bozkır sanatı Avrupa’da da etkili olmuştur. 
–  Almanların Nibelungen destanına konu olmuştur.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.