Kösedağ Savaşı’nın Sonuçları | KISACA

Kösedağ Savaşı’nın Sonuçları

– Moğollar,Anadolu’yu istila ederek hakimiyetleri altına almışlardır.
– Türkiye Selçukluları Moğollara bağlanmış ve vergi ödemeye başlamışlardır.
– Ticaret yolları tahrip olurken,Anadolu ekonomik ve ticari açıdan büyük zarar görmüştür.
– Türkiye Selçuklularında merkezi otoritenin bozulmasıyla Anadolu’da Türk beylikleri kurulmuştur.
– Selçuklu sultanları ve devlet adamları Moğollar tarafından atanmaya başlanmıştır.
– Türkiye Selçukluları parçalanma ve yıkılma sürecine girmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.