Masallar,Fabllar,Hikayeler Konu Anlatımı

Masalların Özellikleri:

1.Masallar, oldukları vakit bir kişinin malıyken, yaygınlaştıkça, yöreden yöreye, ülkeden ülkeye geçtikçe halkın malı olur.bilgidestesi.com


2.Masal, anonim bir türdür. 


3.Uzun tasvirlere , psikolojik analizlere yer verilmez.


4.Masallarda çoklukla iyilik-kötülük, doğruluk- haksızlık- adalet- zulüm, alçakgönüllülük – böbür… gibi tam ters vaziyetlerin temsilcisi olan kişilerin mücadelelerinden veya insanların erişilmesi güç hayallerinden söz edilir.


4.Dinleyicileri inandırmak gibi bir iddiası yoktur.


5.Tamamı ile hayal ürünü olan mensur bir türdür.


6.Masallarda ulusal ve dini motiflere hemen hiç yer verilmez. Bununla birlikte az çok ait oldukaları milletlerin renglerine bürünürler.


7.Masallarda genellikle bir eğitim emeli gizlidir; bu istikametiyle didaktik ( öğretici) bir nitelik taşırlar. 


8.Fıkra ve efsaneye göre uzun, destan ve halk hikâyesine göre kısadır


9.Halk dilinde anlatılarak oluşan sözlü edebiyat ürünüdür. 


10.Masallarda genellikle bir eğitim emeli gizlidir; bu istikametiyle didaktik ( öğretici) bir nitelik taşırlar. 


11.Bir yazar tarafından sonradan yazıya geçirilmiştir.


12.Çoğu zaman global konular işlenir. 


13.Masala yakışıksız, çirkin ve ayıp sayılacak hiçbir söz katılmaz.bilgidestesi.com

Fablların Özellikleri

  • Bir tür küçük öyküdür. 
  • Olaya dayalı bir anlatımı vardır.
  • Hayattan alınan küçük kesitler, hayvanlar ya da bitkiler arasında geçmiş gibi anlatılır.
  • Bugün daha çok çocuk edebiyatında yer bilgidestesi.com alan bu türün toplumu eğitici, kötü davranışlardan caydırıcı özelliği vardır.
  • Bu türün eskiden büyükleri eğitmede de kullanıldığı sanılmaktadır.
  • Didaktik bir yapısı vardır.
  • Toplumsal sorunlar bilgidestesi.com ele alınabilir.
  • Derinlemesine duygu çözümlemeleri yapılmaz.
  • Evrensel temalar ele alınır.
  • Kişileştirme ve konuşturma sanatları kullanılır.

Hikayeler Özellikleri

HİKAYEGerçek hayatta olmuş yada olması mümkün olan kısa yazılardır.Dünya edebiyatında ilk hikaye örneği Decoman öyküleridir.Türk edebiyatında ilk hikaye örneği Letaif-i Rivayat (Ahmet Mithat efendi)

HİKAYE ÇEŞİTLERİ.Halk hikayesi .Durum hikayesi (Ömer Seyfettin).Olay hikayesi (Memduh Şevket Esendal).Modern hikaye (Haldun Taner)

ÖZELLİKLERİ-Gerçek yada gerçeğe uygun yazılardır.-Yer zaman mekan ve kişiler tarafından anlatılır.-Öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılır.-Sanatsal metinlerdir-Kurmaca metinlerdir.-Seri,düğüm,çözüm bölümlerinden oluşur. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.