Medyanın Topluma Etkileri

Medya kavramı içine giren her şey, aslında bir bakıma  yönden de etkisi altına alma aracıdır. Dijital bir oyunun işlevi ile sanatsal bir faaliyetin medya vasıtası ile etkileri aynı olmasa da genel amaç bir ‘etkileme’ kavramı üzerine kuruludur.


Medya; niteliksiz ve çok kötü amaçlar  için kullanıldığında da azılı bir suçlunun elindeki bıçak gibi bir işlev görür. Büyüğü küçük,küçüğü büyük deve yapabilir. Masum bir insandan azılı bir suçlu,azılı bir suçludan da süt dökmüş kedi çıkarma özelliği de olan medyanın gücü kitlesel linç için de kullanılabilir. Bir kişinin özel hayatını ortaya çıkarmak için bunlar kullanılırken, bu durumun  yok edilmesi için de bunlara gerek duyulabilir. Hastaneler için şunun gibi bir ifade kullanılır: Allah düşürmesin, eksik de etmesin! Belki bu ifadeyi medya için de kullanmak gerekiyor.


Medyanın toplum üzerindeki etkilerini şöyle açıklayabiliriz:


Toplumu yönlendirme, insanların hareketlerini yönetme ve bilgi akışını bilinçlere sevk etmeyi sağlar.

Farklı kültürlerin etkileşime geçmesini sağlar. Duygu ve düşünce paylaşımı için kullanılır.

Sosyal paylaşımların odağındaki medya araçlarının aynı zamanda asosyal kitleler de oluşturma özelliği sebebiyle olumsuz etkileri vardır.

Bilgiyi bulmak için için kolay seçenekler verirken, kaliteli ve güvenilir kaynaklara ulaşımın önüne geçebilir.

Kitlesel iletişim ve kültür paylaşımı hoş etkinlikler gibi görünse de medya araçları sayesinde uzun vadede yerel kültürlerin yok olacağı görüşleri giderek haklı çıkıyor.

Toplumun öz değerleri ve kültürünün yeni nesle aktarılması için önemli araçlardır. Bu özelliği ile toplumsallaşmayı kolaylaştırır. 

Bireyler, medya mecralarında gördükleri popüler kişilerin olumlu davranışları karşısında kendilerine de olumlu örnekler alabilir. 

Bunun yanında şiddet, vahşet, cinsel istismar, ahlaki çöküntü ve kültürel özelliklerin yitirilmesi gibi olumsuz etkilerini de saymak gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.