Mutlak ve Bağıl Nem Nedir?

Atmosferde bulunan sıvı ve gaz halindeki suyun oluşturduğu havadaki nem, Mutlak ve Bağıl nem olarak iki şekilde ifade edilir.

Mutlak nem: Birim hacim havanın içindeki nemin gram cinsinden ağırlığına denir.Mutlak nemin kaynağı yeryüzündeki buharlaşma ve canlılardaki terlemedir. Mutlak nem; deniz kenarlarında çok, karaların iç kısımlarında ve yükseklerinde ise azdır.

Bağıl nem: Birim hacim havanın içinde bulunan nemin yüzde (%) olarak değeridir. Diğer bir ifade ile mutlak nemin maksimum neme oranıdır. Mutlak nem değişmeden havadaki soğuma oranı arttıkça bağıl nem artar.

Belli bir sıcaklıkta havada bulunan en yüksek nem miktarına maksimum nem denir. Sıcaklıkla maksimum nem arasında doğru orantı vardır.Havadaki nem miktarı, havanın taşıyabileceği maksimum seviyenin üzerine çıktığında yoğuşma başlar ve yağış oluşur.

NOT: Bağıl nem, hava kütlesinin yağış bırakma ihtimalini gösterir.Örneğin, nem oranı %15 olan bir hava kütlesinin nem açığı fazladır ve yağış bırakma olasılığı düşüktür.Bağıl nem %90 olunca hava doyma noktasına çok yaklaşmış olur. Bağıl nem %100 olunca hava doyma noktasında ulaşır ve yağış başlar.

Bağıl nem, sıcaklık ile ters orantılıdır. Sıcaklık düştükçe maksimum nem de düşeceği için bağıl nem yükselir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.