Namık Kemal (Vatan Şairi) Edebi Kişiliği ve Eserleri [ÖZET]

Namık Kemal (Vatan Şairi)

1) Tanzimat Edebiyatı’nın kurucuları arasındadır.

2) Tercüme odasında çalışıp,Batı Edebiyat’ını tanımıştır.

3) Daha önce divan şiiri geleneğini yaşatan Encümen-i Şuara’da yer almıştır.

4) Siyasi olarak Osmanlıcılık fikrine bağlı bağlıdır.

5) Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nde kurucu üyedir.6) Hükümet karşıtı,sert eleştirileri vardır.

7) “Sanat,sanat içindir.” anlayışını benimsemiştir.

8) “Vatan,millet,hürriyet” gibi kavramları sıkça kullanmıştır.

9) Aruz ölçüsünü kullanmıştır.

10) Romantizm akımından etkilenmiştir.


11) Şiirlerinde coşkulu bir hitabet vardır.

12) Tiyatroyu, eğlencelerin en faydalısı olarak görmüştür.

13) İlk edebi roman olan “İntibah” yazmıştır.

14) İlk tarihi roman olan “Cezmi”yi yazmıştır.

15) İlk sergilenen tiyatro “Vatan Yahut Silistre”yi yazmıştır.

16) Ziya Paşa’yı “Harabat Antolojisi” yüzünden eleştirmiş böylece, Harabata karşılık Tahrib-i Harabat ve Tekip-i yazmıştır.

17) Divan şiiri ile ilgili olumsuz eleştirilerini “Lisan-ı Osmani’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülazahatı Şamildir,” adlı makalesinde yazmıştır.

18) Tiyatro ile ilgili görüşlerini “Celalettin  Harzemşah” adlı eserinin ön sözünde belirtmiştir. Bu ön söze “Celal Mukaddimesi” denir.

Eserleri

Şiir: Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı, Vatan Türküsü,Murabba, Vaveyla.

Makale: Celal Mukaddimesi.

Mektup: Magossa Mektupları.

Roman: Cezmi, İntibah.

Tarih: Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi,  Devr-i İstila.

Eleştiri: Takip, Tahrib-i Harabat, Renan Müdafaanamesi.

Tiyatro: Vatan Yahut Silistre, Akif Bey, Kara Bela, Gülnihal, Celalettin Harzemşah, Zavallı Çocuk.

Gazete: Tasvir-i Efkar, Hürriyet.

Anı: Magosa.

1 thought on “Namık Kemal (Vatan Şairi) Edebi Kişiliği ve Eserleri [ÖZET]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.