Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

İklim

Çok sıcak ve çok soğuk bölgelerle, kurak ya da çok yağışlı bölgeler yerleşme için uygun değillerdir ve bu yüzden buralarda nüfus seyrektir.

Yıllık toplam yağış miktarının az olduğu alanlar, su kaynaklarının yeterli olmadığı alanlarda ise nüfus ya hiç yoktur ya da çok az vardır.

Bitki Örtüsü

Bitki örtüsünün sık ve gür olduğu yerlerde nüfus genellikle azdır.
(Örn: Amazon ve Kongo Havzaları)

Sanayi

Sanayinin gelişmiş olduğu alanlar iş imkanı bakımından zengin olduğu için sık nüfusludur. Batı Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kıyıları sanayiden dolayı sık nüfuslu alanlardır.

Yükselti

Yükselti ile nüfus ters orantılıdır.Yükselti arttıkça nüfus azalır, yükselti azaldıkça nüfus artar. Çünkü yükselti sıcaklık değerlerine olumsuz etki yapmaktadır. Fakat yükselti tropikal kuşakta olumlu etki yapar.

Yer Şekilleri

Çok dağlık alanlar insan faaliyetlerine engel olduğu için seyrek nüfuslu alanlardır. Engebelik arttıkça nüfus azalır. ( Örn: Menteşe Yöresi.)

Eğim ile yerleşme ters orantılıdır. Eğim insan faaliyetlerini olumsuz etkiler. Bu yüzden ise eğimin fazla olduğu yerde insan yerleşmeleri azdır

Dağların güneşe dönük yamaçları iklim açısından daha elverişli olduğundan sık nüfuslanmış yamaçlardır.

Kara-Deniz Dağılışı

Karaların oranının daha fazla olduğu Kuzey Yarım Küre, Güney Yarım Küre’ye oranla daha fazla nüfusa sahiptir. Özellikle Kuzey Yarım Küre’nin orta kuşağı.

Su Kaynakları

Su kaynaklarının yeterli olduğu alanlar sık nüfuslanmıştır. Örneğin; akarsu yatakları ay da kurak bölgelerde dağ yamaçları gibi.

Yer Altı Kaynakları

Taş kömürü, altın, petrol ve elmas gibi değerli madenlerle, sanayi tesislerini kendine çeken demir ve bakır gibi maden havzaları nüfusun yoğun olduğu alanlardır.

Tarımsal Faaliyetler

Tarımsal faaliyetlerin gelişmiş olduğu yerler nüfusun fazla olduğu yerlerdir. ( Örn: Mezopotamya, Nil Deltası, Çukurova.)

Ulaşım

Ulaşım olanaklarının iyi olduğu yerlerde sanayi, ticaret ve turizm gibi diğer ekonomik faaliyetlerin de artması, nüfusun ulaşım yollarının etrafında toplanmasına neden olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.