Osmanlı Ekonomisinin Hedefleri

OSMANLI EKONOMİSİNİN HEDEFLERİ

İaşecilik:

Ekonominin temeli,halkın beslenme ihtiyacının karşılanmasına dayanırdı.Bunun için toprakların ekilip biçilmesi üretimde istikrarın sağlanması temel hedeftir.

Gelenekselcilik:

Tımar,Lonca gibi Osmanlı Ekomomisinin temel unsurları Selçuklular döneminin devamıdır.Ekonomik faaliyetler bir önceki dönemin devamlılığı çerçevesi  içinde sürdürülmüştür.

Fiskalizm:

Devlet gelirlerinin korunması temel hedeftir.Bunun için bazen harcamalar azaltılarak,bazen de yeni vergiler korunarak gelirlerin sürekliliği sağlanırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.