Osmanlı- Rus ve Avusturya Savaşları

1736 – 1739 seneleri arasında yapılan savaşın nedenleri şunlardır:
Rusların Azak kalesini işgal etmeleri Rusların Lehistan’ın iç işlerine karışması Rusya ile Avusturya’nın anlaşarak Osmanlı Devleti’ne karşı saldırıya geçmesi Rusya’nın Ortodoks Slavları kendi himayesine almak istemesi Avusturya’nın Sırbistan ve Bosna-Hersek üzerindeki amaçları Osmanlı’nın Pasarofça Antlaşması ile kaybettiği yerleri geri almak istemesi Osmanlı – İran savaşlarında Kırım’ın Osmanlı Devleti’ne yardımının Rusya tarafından engellenmesi iki devlete karşı da başarılı olan Osmanlı Devleti, Fransa’nın arabuluculuğu sonucunda iki devlet ile ayrı ayrı 1739 Belgrat Antlaşması‘nı imza atmıştır. 

Bu antlaşmaya göre;

-Avusturya; Pasarofça Antlaşması ile aldığı Belgrat, Bosna ve Sırbistan’ın kuzey taraflarını Osmanlı Devleti’ne geri verecek.

-Kalesi yıkılmak şartıyla Azak, Ruslar’da kalacak. Rusya, Karadeniz’de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacak.

-Rusya, Kırım ve Eflak’ı boşaltacak.

-Rus çarı, protokol itibariyle Avusturya imparatoru ve Fransa kralına eşit sayılacak.

NOT: Savaşların kazanılması Osmanlı’nın askeri alanda Avrupa tarzında yaptığı ıslahatların yararlı olduğunu ispat etmiştir. Bu savaş Osmanlı Devleti’nin devrin iki büyük devletine hâlâ karşı koyabilecek vaziyette olduğunu gösterir. Rusya’nın Karadeniz’de gemi bulunduramaması ile Karadeniz’deki Türk egemenliği son sefer onaylanmıştır. Osmanlı Devleti’nin eski savaşlardaki zararlarının bir bölümünü karşıladığı bu antlaşma Gerileme Dönemi’nde imza adan son kazançlı antlaşmadır. Rusya, protokol maddesiyle Avrupa’nın büyük devletlerinden biri sayılmıştır. Antlaşmalara arabuluculuk yaptığı için Fransa’ya verilen kapitülasyonlar I. Mahmut tarafından 1740 senesinden itibaren daimi hale getirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.