Osmanlı Toplum Yapısı (Özet-Kısaca)


Hepimiz biliyoruz ki her devletin bir toplum yapısı bulunmaktadır.Yüzyıllar boyunca üç kıtaya nam salmış ve hükmetmiş bir devletin de daha önemli bir toplum yapısı ve düzeni olması gerektiği gibi Osmanlı Devletinin de bir toplum yapısı vardır.Bu konuda sizlere bilgi vermeye çalışacağız.Bu konuyu genellikle 11.sınıf Tarih dersi ders kitabında görmekteyiz.

Halk,yönetenler ve yönetilenler olmak üzere iki kısma ayrılırdı.Yönetilenler,”Reaya” (Halk) diye bilinir,din ve ırk ayrımı gözetilmeksizin herkes için kullanılırdı.Yönetenler ise “Askeriler” diye bilinirdi.İlmiye,Seyfiye,Kalemiye gibi bölümlere ayrılırdı.

Halk,yerleşim durumuna göre Saraylı,Şehirli,Köylü,Göçebe diye sınıflara ayrılırdı.Yerleşim durumu ekonomik faaliyetler için de büyük ölçüde belirleyici idi.Göçebeler ve Köylüler;Hayvancılık ve Tarım ile uğraşırdı.Şehirliler daha çok;Sanat,Ticaret ve İmalat işleriyle uğraşırlardı.

Hukuk,halkı Müslüman olan,Müslüman olmayan diye ayırmış idi.Bu iki grubun sosyal örgütlenmeleri de din farkına göre düzenlenmişti.Gayr-i Müslimler (Müslüman olmayanlar) bağlı oldukları kilise tarafından yönetilmek ve temsil edilmek hakkına sahip idiler.Bu uygulama,”Millet Sistemi” diye adlandırılmıştı.

Halkın din farkına göre örgütlendirilmesi,bağlı oldukları kiliselere göre idare edilmeleri,vergilendirilmeleri,tanzimatla birlikte yavaş yavaş terk edildi.Din-Irk farkı gözetilmeksizin,bütün halk “Osmanlı Milleti” diye adlandırıldı.1876 Kanun-i Esasi ise Millet tanımını böyle yapmıştı.Ancak bu millet tanımı 1924 Anayasası ile “Türkiye Cumhuriyetini kuran halk Türk Milletidir.” diye değiştirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.