Osmanlı Toplumunun Etnik Yapısı Nasıldı? Hangi Milletler Vardı?

Osmanlı Devleti’nin ilk yılları zamanında nüfusun en büyük bölümünü Türkler oluşturuyordu. Fetihler sonucunda toprakların genişlemesiyle birlikte Rumlar, Sırplar, Bulgarlar, Romenler, Slavlar, Ermeniler, Araplar ve Arnavutlar Osmanlı toplumu içerisinde yer almışlardır.

Osmanlı Devleti’nin hoşgörülü ve adaletli yönetimi dil, din, ve ırk ayrımı yapmaması sayesinde ülkedeki etnik gruplar uzun yıllar boyunca barış içerisinde birarada yaşamışlardır.

XIII (18). yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti eski gücünü yitirince etnik gruplar arasındaki birlik ve beraberlik de bozuldu. 1789 Fransız İhtilali’nden sonra “milliyetçilik” fikrinin de etkisi ile azınlıklar bağımsızlık hareketlerine giriştiler. Bu durum Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecini başlatan önemli etkenlerden biri olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.