Osmanlılarda Deniz İşleri (Kısaca)

Selçuklular döneminden itibaren,Akdeniz ve Karadeniz’deki bazı liman şehirlerinin fethedilmesi,bu limanlar ile dış ticaretin yürütülmesine yol açtı.Osmanlılar zamanında da dış ticaret,büyük ölçüde bu limanlar aracılığı ile sağlandı.Orhan bey zamanında,Güney Marmara kıyılarının bütünüyle elde edilmesi Karadeniz ve Ege denizi limanlarına ulaşılması,deniz ticaretini önemli bir hale getirdi.


Fatih zamanında ise İstanbul’un Ege Denizi Adaları’nın ve Yunanistan’ın doğu kıyılarının fethedilmesi,Osmanlı Ekonomisindeki deniz ticaretinin yerini arttırdı.Fatih’in Venediklilerle yaptığı 1479 antlaşmasında deniz ticareti ile ilgili önemli maddeler kapsıyordu.

Akdeniz kıyılarında deniz ticareti yoluyla pay almak isteyen ve bunu venedikliler eliyle yapmaya çalışan Osmanlılar,Kanuni döneminde ise Fransızlara verilen kapütilasyonlar ile yapmaya çalıştılar.

Avrupa ülkeleri ile yapılmış olan bu tür deniz ticaret işlerinde,Osmanlı vatandaşı olan Rumlar ön plana çıktı.Zaman içinde Osmanlı dış ticaretinde en etkili hale geldiler.Rumların bu ayrıcalıklı konumları,Rum isyanlarına kadar (1820-1821) devam etti.

Osmanlılar,işin başında deniz işlerini ve ticaretini kavradıklarından Don Volga projesi  gibi İstanbul’u Karadeniz’den,Hazar Denizi’ne ulaştıracak büyük projeler başlattılar ama bitiremediler.Dünya deniz ticaretinin en önemli işlerinden birisi sayılan Süveyş Kanalı projesi ise Abdülaziz dönemine tekabül etmesine rağmen kısa bir süre sonra Mısır’ın İngilizler tarafından işgal edilmesi,Osmanlıların bu kanaldan kazanç elde etmesini engelledi.


Aşağıdaki videodan konulu anlatımımızı dinleyebilirsiniz.Osmanlı Devletinde Şehzade Eğitimi adlı yazımızı okumak için tıklayın. Tolga Solmaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.