Sanat Nedir? Kısaca

Sanat, en genel manasıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Tarih süresince neyin sanat olarak adlandırılacağına değin fikirler daimi değişmiş, bu geniş manaya vakit içinde fark kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır. Bugün sanat denilmesi kolay ve net gözüken bir kavram gibi kullanılabildiği gibi akademik etraflarda sanatın ne şekilde açıklanabileceği, hem de açıklanabilir mi yoksa açıklanamaz mı sorusu  dahi sürekli gündemde olan bir tartışma konusudur.
sanat nedir kısaca

Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar manasında kullanılır. Sözcüğün bugünkü kullanımı, batı kültürünün tesiriyle, ingilizcedeki ‘art’ sözcüğüne yakın olsa da halk arasında biraz daha geniş manada kullanılır.İngilizce’deki ‘art’ (‘artificial’ = yapay),Almanca’daki ‘Kunst’ (‘künstlich’ = yapay) ,Türkçe‘deki Arapça orijinli ‘sanat’ (‘yapay’ = yapay) sözcükleri içlerinde yapay olmaya dair bir mana barındırır. Sanat, bu geniş anlamından Rönesans zamanında sıyrılmaya başlamış , ancak yakın zamana kadar zanaat ve sanat sözcükleri dönüşümlü olarak kullanılmaya devam etmiştir. Buna ek olarak Endüstri Devrimi nden sonra tasarım ve sanat arasında da bir ayrım doğmuş , 1950 ve 1960’larda popüler kültür ve sanat arasında tartışma kaldıran bir üçüncü çizgi oluşturulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.