Servetifünun Sanatçılarının Özellikleri (Maddeler Halinde) [ÖZET]

Servetifünun Sanatçılarının Özellikleri

  – Şiiri nesre yaklaştırmışlardır.
  – Aruz ölçüsünü kullanmışlardır.
  – Parça güzelliği yerine, bütün güzelliğini savunurlar.
  – Divan biçimlerini terk ederler. Batı’nın nazım biçimlerini kullanırlar. (Sone, terza-rima)
  – Dili ağırdır.
1) Edebiyatımız biçim ve içerik yönünden batılı bir görünüm kazanmıştır.

2) Halk’a değil aydın kesime hitap eden salon edebiyatı, seçkinler edebiyatıdır.

3) “ Sanat için sanat” anlayışı benimsenmiştir.

4) Baskıcı yönetim nedeniyle toplumsal değil bireysel konular işlerdi.

5) Ağır, süslü bir dil kullanılmıştır.

6) Düz yazıda devrik ve eksiltili cümlelere yer verilmiştir.

7) Şiirde sembolizm, parnasizm; romanda realizm, naturalizm etkilidir.

8) Gazete değil de, dergi önem kazanmıştır. (düz yazıda)

9) Batılı anlamda ilk modern roman örnekleri bu dönemde verilmiştir.

10) Romanların konusu, İstanbul’un zengin ve aydın yazarlarından alınmıştır.

11) Beyit bütünlüğü bozulmuş, Nazım, Nesir’e yaklaşmıştır.

12) Aruz ölçüsü ve sanatlı dil dışında divan edebiyatı, terk edilmiştir.

13) Kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.

14) Serbest müstezat, sone, terza-rima, triyole, balad gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.

15) Mensur şiirinin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.

16) Şiirde Tevfik Fikret, Cenab Şehabettin, Roman ve hikayesi Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf ön plandadır.

Not: Bu yazı AYÇA AKKAYA tarafından Bilgidestesi.com için hazırlanmıştır.Kopyalanması ve başka alanlarda paylaşılması yasaktır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.