keyboard_arrow_down Tarih

Osmanlı Toplumunun Etnik Yapısı Nasıldı? Hangi Milletler Vardı?

Osmanlı Toplumunun Etnik Yapısı Nasıldı? Hangi Milletler Vardı?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Osmanlı Devleti’nin ilk yılları zamanında nüfusun en büyük bölümünü Türkler oluşturuyordu. Fetihler sonucunda toprakların genişlemesiyle birlikte Rumlar, Sırplar, Bulgarlar, Romenler, Slavlar, Ermeniler, Araplar ve Arnavutlar Osmanlı toplumu içerisinde yer almışlardır....

Atatürk’ün Bütünleyici İlkeleri Nelerdir?

Atatürk’ün Bütünleyici İlkeleri Nelerdir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Temel ilkelerin anlamlarını bütünleyici nitelikte kabul edilen ilkelerdir. Gerçekte de bütünleyici ilkeleri, temel ilkelerden ayrı düşünmemek gerekmektedir. Ulusal EgemenlikEgemenliğin, yani devleti kuran, yöneten en üstün gücün kişilere ya da belli...

18.Yüzyılda Osmanlı Devletinin Genel Durumu

18.Yüzyılda Osmanlı Devletinin Genel Durumu

Bu yazı sabitlenmiştir.

Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda 1699 Karlofça ve 1700 İstanbul antlaşmalarıyla kaybettiği büyük topraklarını tekrar ele geçirmek için Rusya, Venedik ve Avusturya ile çeşitli savaşlar yapmıştır. Bu dönemde Avrupalı devletler arasındaki...

Osmanlı- Rus ve Avusturya Savaşları

Osmanlı- Rus ve Avusturya Savaşları

Bu yazı sabitlenmiştir.

1736 – 1739 seneleri arasında yapılan savaşın nedenleri şunlardır: Rusların Azak kalesini işgal etmeleri Rusların Lehistan’ın iç işlerine karışması Rusya ile Avusturya’nın anlaşarak Osmanlı Devleti’ne karşı saldırıya geçmesi Rusya’nın Ortodoks...