Tekrir (Yineleme) Nedir? + Tekrir Örnekleri

Tekrir: Sözün etkisini artırmak için bir veya birkaç sözcüğün tekrarlanmasıdır.

Kimsesiz bir kimse olmaz herkesin var kimsesi
Kimsesiz kaldım cihanda medet ey kimsesizler kimsesi

Bu dizelerde “kimse” sözcüğü sürekli tekrar edilerek yineleme sanatı yapılmıştır.

Açıklamalı Tekrir Örnekleri

Dikilir köprü üzerine
Keyifle seyrederim hepinizi
Kiminiz kürek çeker, siya siya
Kiminiz dümen tutar mavnalarda
Kiminiz çımacıdır halat başında

Bu dizelerde “kiminiz” sözcüğü sürekli kullanılarak tekrir sanatı yapılmıştır.

Merhaba ey âli sultan merhaba
Merhaba ey kân- irtan merhaba
Merhaba ey derde derman merhaba
Merhaba ey mâh-ı hurşid-i Hüda

Bu dizelerde “merhaba ey” sözcükleri sürekli kullanılarak yineleme sanatı yapılmıştır.

Şu yazıyı da okuyabilirsiniz:
Mübalağa (Abartma) Nedir? + Mübalağa Örnekleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.