Türk-İslam Devletlerinde Devlet Anlayışı (Kısaca)


İlk Türk-İslam devleti Karahanlılar idi.İslamiyet öncesi Türk devletlerinin özelliklerini taşıdı.Ve diğer Türk-İslam devletleri ile İslam kültürü arasında geniş bir geçiş görevi gördü.

Bu dönemde “Devlet halk içindir” anlayışı devam etti.Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi,Cihat anlayışı ile İslamiyetin bütün dünyaya yayılması fikri ile devam etti.Emeviler ve Abbasilerin ele geçirdikleri bölgelerin halkını zorla Müslümanlaştırmak ve Araplaştırmak gibi uygulamalarını yapmadılar.

Türklerin Selçuklular döneminde İslam dünyasına hakim olması ile birlikte yönetim yapısında ve yönetim şemasında bazı değişiklikler oldu.Eskiden dini,siyasi,askeri,hukuki,ekonomi gibi konularda ayrım gözetilmez,bütün bu alanların en yüksek temsilcisi Halife sayılırken,Tuğrul Bey’in Bağdat’ı ele geçirmesi ile birlikte askeri,siyasi konular ile geneleksel,dini kurumların temsil edilmesi ayrıldı.Askeri,siyasi konular Tuğrul Bey’in geneleksel,dini kurumların Temsiliyeti ise Halife’nin üzerinde bırakıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.