Türkiye Akarsularının Genel Özellikleri Nelerdir?

  • Boyları genellikle kısa olur.
  • Denge profiline ulaşmamışlardır.
  • Genellikle su miktarları mevsimlere göre değişiklik gösterir, yani bu akarsular genellikle düzensiz rejime sahiptir.
  • Bartın Çayı dışında üzerinde ulaşım yapılan başka akarsuyumuz yoktur.
  • Aşındırma güçleri fazla olduğundan bol alüvyon taşırlar.
  • Türkiye akarsularının akış hızları ve enerji potansiyellleri fazladır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.