Yaratma Olarak Sanat Nedir?

Yaratma Olarak Sanat- Felsefe

Bu kurama göre sanat, sanatçının hayal gücünün Özgür bir yaratımıdır. Sanat eseri, sanatçının kişisel heyecanının bir dışa vurumudur.

Sanatçı sanatını özgür bir yaratımla ortaya koyar. Çünkü doğa da düzensizlik ve mükemmelsizlik vardır. Böyle bir şeyin taklidi gerçeği veremez. Sanatçı, akli, hayal gücü ve belleği sayesinde mükemmeli ve ideali düşünebilir. Sanatçının ideali ve mükemmeli hayal gücüyle kavraması ve onu yaptığı bir eserle ifade etmesi sanatı ortaya çıkartır. O halde sanat, sanatçının hayal gücüyle ortaya koyduğu ideal bir anlatımdır.

Bu yaklaşımı temsil eden Croce (Kroçe) göre; önce sanatçı doğadan temel izlenimler alır. Bu temel izlenimleri bir senteze tabii tutar ve onların hayal gücünde veya ruhunda anlam kazanan bu izlenimler, bir kez yaşanılan estetik deneyimlerdir. Sanatçı belleğinde daha fazla tutamayacağı bu estetik deneyimleri dışlaştırarak, bir sanat ürünü meydana getirir.

Bu yaklaşıma göre, sanat doğanın bir taklidi değil, tersine doğayı yaratan evrensel, nesnel zihnin en mükemmelci ifadesidir. O halde sanatın doğayı yansıtması şöyle dursun, doğanın kendisi veya ondaki tinsel yapı ancak sanatla anlaşılabilir ve ifade edilebilir. Delacroix (Dölakruva), “Biz romantik olduktan sonra dağlar güzelleşti” demiştir. Onun söylemek istediği doğanın güzelliğinin, resmin güzelliğinin temelini teşkil ettiği değildir. Delacroix’ya göre resim, zihnin güzelliğini açığa vuran bir şey olarak doğanın güzelliğini meydana getirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.