Yaş Problemleri Çöz ( ÖSYM Tipi Sorular)

Yaş Problemleri Testi Çöz Online (ÖSYM Soru Tipi)

Merhaba saygıdeğer BilgiDestesi.Com okuyucuları.Sizler için tüm sınavlarda karşınıza çıkabilecek olan yaş problemleri konusunda mükemmel bir test hazırladık.Bu testi çözerek başarınızı arttırabilirsiniz.Test içerisinde çeşitli soru tipleri bulunmaktadır.
yaş problemleri
Bu soruların size katkısı nedir?


1.Üniversiteye geçiş sınavında çıkabilecek soru tipleri bakımından alışacaksınız.
2.Matematiksel zekanız gelişecektir.3.Pratik olarak yaş sayımlarında hızlanacaksınız ve gelişeceksiniz.


YAŞ PROBLEMİ TESTİNDE BAŞARILAR
1.Ahmet’in yaşı Ali’nin yaşının 2 katı, Ali’nin yaşı Hasan’ın yaşının 3 katıdır. Hasan Ali’nin yaşına geldiğinde, Ahmet’in yaşı Ali’nin yaşının 2 katından 10 eksiktir.
Buna göre, Ali’nin yaşı kaçtır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 25
E) 30

2.Esat, annesi ve babasının yaşları toplamı 68’dir. Esat’ın babası ile annesinin yaşları farkının 3 katı Esat’ın yaşına eşittir.
Esat’ın babası annesinden büyük ve annesinin yaşı Esat’ın yaşının 5 katına eşit olduğuna göre, Esat kaç yaşındadır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

3.Ali doğduğunda babasının yaşı Ali’nin şimdiki yaşının dört katı idi.
Şu anda yaşları farkı 24 olduğuna göre, baba şimdi kaç yaşındadır?
A) 27
B) 30
C) 34
D) 36
E) 404.Ahmet’in yaşı, Mehmet’in yaşının 5 katının 3 eksiğidir.
Mehmet 5 yaşından büyük olduğuna göre, en az kaç yıl sonra Mehmet’in yaşının Ahmet’in yaşına oranı 1/2 olur?
A) 12
B) 13
C)14
D)15
E)16

5. Hümeyra, Merve’nin şimdiki yaşındayken: Merve de Filiz’in şimdiki yaşındaydı.
Buna göre, üçünün şimdiki yaşları toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 11
B) 22
C) 33
D) 44
E) 55

6.Üç kardeşin şimdiki yaşları ikişer ikişer toplandığında 18, 20 ve 24 olmaktadır.
Ortanca kardeş, büyük kardeşin yaşına geldiğinde, kardeşlerin yaşları toplamı kaç olur?
A) 34
B) 35
C) 36
D) 37
E) 38


7. n doğal sayı olmak üzere, Filiz (3n + 2) yaşında, kendinden küçük olan kardeşi ilke ise (2n + 7) yaşındadır.
Buna göre, Filiz’in şimdiki yaşı en az kaçtır?
A) 15

B) 17
C) 18
D) 20
E) 23

8.Arzu’nun yaşı Hülya’nın yaşının 2 katı, Asi’nin yaşı ise Arzu’nun yaşının 3 katının 3 eksiğidir.
Hülya Arzu’nun yaşına geldiğinde Arzu ile Aslı’nın yaşının toplamı 27 olduğuna göre, Arzu şimdi kaç yaşındadır?
A) 3
B) 6

C) 9

D) 12

E) 15


9.Ahmet ile İsmail’in şimdiki yaşları toplamı 20 dir. İsmail Ahmet’in yaşına geldiğinde, yaşı Ahmet’in yaşının 3/4 katı oluyor.

Buna göre, Ahmet’in şimdiki yaşı kaçtır?
A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14

10. Akif ile Burhan’ın şimdiki yaşları toplamı, Kubat’ın şimdiki yaşının 2 katından 10 fazladır.
Kubat, Burhan’ın şimdiki yaşına geldiğinde; Akif ile Burhan’ın yaşları toplamı, Kubat’ın yaşinin 3 katına eşit olacağına göre, Burhan’ın şimdiki yaşı kaçtır?

A) 9
B) 10


C) 11

D) 12

E) 13


11. 5 çocuklu bir ailede, annenin bugünkü yaşı 2 çocuğun bugünkü yaşları toplamının 2 katı, babanın bugünkü yaşı ise diğer 3 çocuğun bugünkü yaşları toplamından 20 fazladır. 5 yıl sonra, anne ile babanın yaşları toplamı bu 5 çocuğun yaşları toplamından 35 fazla olacaktır.
Buna göre, annenin bugünkü yaşı kaçtır?

A) 60
B) 54
C) 48
D) 42
E) 36
12. Esat, Onur’un bugünkü yaşına geldiğinde Onur 15 yaşında olacaktır. Onur, Esat’ın bugünkü yaşındayken Esat’ın doğmasına 3 yıl vardı.
Esat İle Onur’un bugünkü yaşları toplamı kaçtır?
A) 8
B) 10
C) 12

D) 18

E) 20

13. Bir annenin yaşı, çocuğun yaşının 4 katıdır.Babanın yaşı ise çocuk ve annenin yaşları toplamından 2 fazladır.
Çocuk doğduğu zaman anne ve babasının yaşları toplamı 44 olduğuna göre, baba şu anda kaç yaşındadır?
A) 32
B) 30
C) 28
D) 26
E) 22

14. Ahmet ile Ayten’in yaşları toplamı, Burak ile Nurten’in yaşları toplamından 5 fazladır.
Ahmet ile Burak arasında 7 yaş fark olduğu na göre Ayten ile Nurten arasındaki yaş farkı kaçtır?
A) 2
B) 6
C) 10
D) 12
E) 13

15. Zeynep, Alperen’den 6 yaş büyüktür. Alperen,Zeynep’in bugünkü yaşına geldiğinde yaşları toplamı bir doğal sayinin karesine eşit oluyor.
Buna göre, Zeynep bugün en az kaç yaşındadır?
A) 9
B) 12
C) 14
D) 15

E) 16

16. Bir babanın şimdiki yaşı, kızının şimdiki yaşının 5 katıdır. Kız, babasının şimdiki yaşına geldiğinde ikisinin yaşlarının ortalaması 42 olacaktır.

Buna göre, baba ile kızının 3 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır?
A) 42

B) 45
C) 48
D) 50,
E) 53

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-C 3- B 4-D 5-C 6-D 7-D 8-B 9-D 10-D 11-A 12-C 13-A 14-A 15-D 16-A

YAŞ PROBLEMLERİ TESTİMİZİ ÇÖZDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.